Lộ Trình Học

 

  Khóa học Đầu vào Mục tiêu Số buổi Kéo dài
1  Pre IELTS Không yêu cầu bổ sung từ vựng + ngữ pháp 25 2 tháng
2 IELTS Intensive  4.0 - 4.5 5.5 - 6.0 60 4 tháng
IELTS Intensive Cam kết 4.0 - 4.5  5.5 - 6.0 80 4 tháng
3 IELTS Advanced  5.5 - 6.0 6.5 - 7.0 30 2.5 tháng

Học Phí

 

                                                                                Khóa học Học Phí
1 Pre IELTS   4,000,000
2

 

IELTS Intensive trọn gói 4 kĩ năng  9,000,000
IELTS Intensive cam kết 6.0 (học chính + học phụ đạo) 12,000,000
IELTS Intensive Listening  2,000,000
IELTS Intensive Reading  2,000,000
IELTS Intensive Writing 2,000,000

IELTS Intensive Speaking 

2,000,000

3

IELTS Advanced

4,000,000

4

IELTS Gia sư (10 buổi/lần đóng)

5,000,000

Lịch học

  Khóa học Số buổi/tuần Lịch học 1 Lịch học 2
1 Pre IELTS  Thứ 2,4,6- 5.45 pm Thứ 2,4,6 - 7.30 pm
2 IELTS Intensive trọn gói 4 kĩ năng Thứ 2,3,5,6 - 5.45 pm Thứ 2,3,5,6 - 7.30 pm
Học phụ đạo IELTS Intensive Sáng thứ 7 + Chủ nhật Chiều thứ 7 + Chủ nhật
IELTS Intensive Listening 1 Thứ 2 - 5.45 pm Thứ 2 - 7.30 pm
IELTS Intensive Reading 1 Thứ 3 - 5.45 pm Thứ 3 - 7.30 pm
IELTS Intensive Writing 1 Thứ 5 - 5.45 pm Thứ 5 - 7.30 pm
IELTS Intensive Speaking 1 Thứ 6 - 5.45 pm Thứ 6 - 7.30 pm
3 IELTS Advanced 3 Thứ 3,5,7 - 5.45 pm hoặc 7.30 pm 
4 IELTS Gia sư Lịch học linh động

 

 


Địa điểm

17/29/46 Lạch Tray

Email: jesweeken@hotmail.com

Phone: 091.699.1290